Φωτογραφίζοντας (έπειτα από πολλά χρόνια) μνημεία και αγάλματα!

  Φωτογραφίζοντας γλυπτά

Πριν 13 σχεδόν χρόνια ανέβαζα αυτές τις ήδη παλιές τότε φωτογραφίες όπως φαίνεται στο πιο πάνω λίνκ ....time flies!