Αναλογική α/μ φωτογραφία...

Ilford hp5 εφανισμένο με tetenal ultrafin liquid ,τραβηγμένο με μια Pentax spotmatic και φακό super takumar 50mm.'Ομορφα πράγματα!

No comments: