Μια απλή φωτογραφία / A simple photo

...

No comments: