Χρώμα ξανά


Αρκετά διασκεδαστικό  αποδεικνύεται το παιχνίδι με τις poladroids...


 Χρειάζεται κάποια προσοχή βέβαια για να μην γίνει ..εθιστικό.

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.