Σκοτεινό

Κάποια από τα όνειρά μου είναι σκοτεινά και μυστηριώδη και είναι φορές που τα μετουσιώνω σε φωτογραφία....

No comments: