Πύλη

...με θέα τις άχαρες μετα-βιομηχανικές μητροπόλεις μας.